Green Paths Fest 2018

ТРИДНЕВЕН НАСТАН НА ОТВОРЕНОГолем МТБ маратон 50,4км
Мал МТБ маратон 38,4км
Подолгата патека од 52,4км спаѓа во редот на тешки патеки.Таа бара многу добра психо-физичка подготвеност на учесниците.Кружна е,обележана и многу атрактивна.
Покусата патека од 32,4км спаѓа во умерено тешки патеки и е доста полесна од подолгата.Таа е исто така кружна ,обележана и не помалку атрактивна од подолгата,но и оваа патека бара добра психо-физичка подготвеност.
Повеќе информации во наредниот период.
Поздрав!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment

☎ +389 2 3116146
✉ booking@londonbnb.mk
st. Maksim Gorki no.1, Skopje 1000 – R.Macedonia

If you did not check, try again:
London Bed & Breakfast © Copyright 2015  |   Website made by HMS-JONEKS DOOEL SKOPJE